EN
34. ETAP KAZIMKARABEKİR MAHALLESİ 18 UYGULAMASI 3. ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  3 Temmuz 2023
Bitiş Tarihi :  1 Ağustos 2023
Belediyemiz Encümeni'nin 26.04.2023 tarih ve 822 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Kazımkarabekir Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 4757 ada 58, 59, 64, 65, 67, 76 ve 77 numaralı  parseller, 4758 ada 181 ve 182 numaralı parseller, 10233  ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı  parseller,  10234 ada 1, 2, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,  34, 39, 42 ve 44 numaralı parseller, 10235 ada 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  23,  24,  25  ve  26 numaralı  parseller,  12530  ada  1 ve  2 numaralı  parseller ile uygulamaya kısmen giren 10233 ada 1 numaralı parsel,  Esentepe Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 5238 ada 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 85, 86, 87, 89, 104, 106, 107, 108, 110, 111 numaralı parseller, 5239 ada 62, 102, 103, 104, 105, 106  numaralı  parseller,  5242  ada  59, 60, 61, 62, 63,  64, 65 ve 70 numaralı parseller, 10216 ada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 32, 33 numaralı parseller, 12091 ada 2  numaralı parsel, 12092 ada 1 ve 2 numaralı parseller ile uygulamaya kısmen giren 10216 ada 9, numaralı parselin 3194 Sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında, 02.12.2019 tarih ve 321 sayılı Melikgazi Belediyesi Meclis Kararı gereğince Düzenleme Ortaklık Payının  (DOP) % 45'den fazla çıkması durumunda düzenleme sınırı içerisinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların uygulama esnasında tamamının veya bir miktarının Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) tahsis edilmesine ve Revizyon Uygulama İmar Planı esas alınarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesi doğrultusunda tanzim edilen imar uygulama çalışmaları ve ilgili parselasyon planı, dağıtım ve hesap çizelgelerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 19 uncu maddesi gereğince tasdik edilmesine, tasdik edilen parselasyon planın ve dağıtım cetvellerinin 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.

Askı Çıkış: 03.07.2023
Askı İniş: 01.08.2023  
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.