EN
34. ETAP KAZIMKARABEKİR - ESENTEPE MAH. 18 UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  22 Şubat 2023
Bitiş Tarihi :  23 Mart 2023
Belediyemiz Encümeni'nin 28.12.2022 tarih 3185 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Kazımkarabekir Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 4757 ada 58, 59, 64, 65, 67, 76 ve 77 numaralı  parseller, 4758 ada 181 ve 182 numaralı parseller, 10233  ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı  parseller,  10234 ada 1, 2, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,  34, 39, 42 ve 44 numaralı parseller, 10235 ada 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  23,  24,  25  ve  26 numaralı  parseller,  12530  ada  1 ve  2 numaralı  parseller ile uygulamaya kısmen giren 10233 ada 1 numaralı parsel,  Esentepe Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 5238 ada 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 85, 86, 87, 89, 104, 106, 107, 108, 110, 111 numaralı parseller, 5239 ada 62, 102, 103, 104, 105, 106  numaralı  parseller,  5242  ada  59, 60, 61, 62, 63,  64, 65 ve 70 numaralı parseller, 10216 ada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 32, 33 numaralı parseller, 12091 ada 2  numaralı parsel, 12092 ada 1 ve 2 numaralı parseller ile uygulamaya kısmen giren 10216 ada 9, numaralı parselin bulunduğu alanlarda hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.


Askıya Çıkış : 22.02.2023
Askıya Çıkış : 23.03.2023
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.