EN
33. ETAP ESENTEPE MAH. 18. MADDE UYG. ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  16 Şubat 2023
Bitiş Tarihi :  17 Mart 2023
Belediyemiz Encümeni'nin 18.01.2023 tarih 153 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Esentepe Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 2381 ada 7 numaralı parsel, 5531 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 nolu parseller, 5532 ada  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 34, 35 ve 36 nolu parseller, 5533 ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 49, 50, 51, 52, 53, 81, 111 ve 113 nolu parseller, 8095 ada 3 nolu parsel, 8255 ada 7 numaralı parsel ile Kanlıyurt Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 2380 ada 4 nolu parsel, 2381 ada 1 numaralı parselin bulunduğu alanlarda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında 02.12.2019 tarih ve 321 sayılı Melikgazi Belediyesi Meclis Kararı gereğince Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) % 45'den fazla çıkması durumunda düzenleme sınırı içerisinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların uygulama esnasında tamamının veya bir miktarının Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) tahsis edilmesine ve mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazın edinme sebebi kamulaştırmadan geldiğinden düzenleme ortaklık payına bağış edildiği için terkininin yapılmasına, Revizyon Uygulama İmar Planı esas alınarak 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesi doğrultusunda tanzim edilen imar uygulama çalışmaları ve ilgili parselasyon planı, dağıtım ve hesap çizelgelerinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereğince tasdik edilmesine, tasdik edilen parselasyon planlarının 16.02.2023 tarihinde Belediyemiz panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak 17.03.2023 tarihinde mesai bitiminde askı ilanından indirilerek düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim. Askıya Çıkış : 16.02.2023 Askıya Çıkış : 17.03.2023 
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.