EN
32. ETAP ESENTEPE-KANLIYURT-MAHRUMLAR MAH. 18. MADDE UYG. ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  11 Eylül 2023
Bitiş Tarihi :  10 Ekim 2023
  Belediyemiz Encümeni'nin 12.07.2023 tarih 1520 sayılı kararına istinaden İlçemiz Kanlıyurt Mahallesinde kain uygulamaya tam olarak giren 3122 ada 2 numaralı parsel, Mahrumlar Mahallesinde kain uygulamaya tam olarak giren 4814 ada 3, 4, 5 ve 6 numaralı parseller, Esentepe Mahallesinde kain uygulamaya tam olarak giren 3155 ada 12 numaralı parsel, 4814 ada 13,14,16 ve 17 numaralı parseller,  5246 ada 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,44,45,46,47,48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,105,106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 136, 137, 138 ve 139 numaralı parseller, 5247 ada 2, 3 ve 4 numaralı parseller, 5248 ada 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 56, 58, 68, 88, 89, 90 ve 91 numaralı parseller, 5535 ada 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 56, 57, 58, 59, 74, 103 ve 104 numaralı parseller, 5536 ada 8, 12, 15, 16, 17, 18 ve 24 numaralı parseller, 5537 ada 33, 65, 66, 67, 68 ve 69 numaralı parseller, 5538 ada 24 numaralı parsel, 7077 ada 3, 5 ve 6 numaralı parseller, 7116 ada 4 numaralı parsel, 7117 ada 4 numaralı parsel, 7220 ada 6 ve 7 numaralı parseller, 8280 ada 2, 4, 6, 7 ve 8 numaralı parseller, 8281 ada 1 ve 4 numaralı parseller, 8353 ada 1 numaralı parsel, 10216 ada 4 numaralı parsel,12221 ada 5 numaralı parsel, 12532 ada 3 numaralı parsel ile uygulamaya kısmen giren Esentepe Mahallesinde 5247 ada 5 numaralı parsel, 5248 ada 14, 15 ve 17 numaralı parseller, 5535 ada 45, 50, 55 ve 60 numaralı parseller, 5538 ada 22 numaralı parsel, 10211 ada 11, 13, 14, 16 ve 18 numaralı parsellerin bulunduğu alanlarda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18'inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında, 02.12.2019 tarih ve 321 sayılı Melikgazi Belediyesi Meclis Kararı gereğince Düzenleme Ortaklık Payının  (DOP) % 45'den fazla çıkması durumunda düzenleme sınırı içerisinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların uygulama esnasında tamamının veya bir miktarının Düzenleme Ortaklık Payını (DOP) tahsis edilmesine ve mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazların edinme sebebi kamulaştırmadan geldiğinden düzenleme ortaklık payına bağış edildiği için terkininin yapılmasına ve Revizyon Uygulama İmar Planı esas alınarak 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesi doğrultusunda tanzim edilen imar uygulama çalışmaları ve ilgili parselasyon planı, dağıtım ve hesap çizelgelerinin 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.


Askıya Çıkış : 11.09.2023
Askıdan İniş: 10.10.2023
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.