EN
3. ETAP KIRANARDI , KIRANARDI-FATİH MAH. 18. MADDE UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  23 Ekim 2023
Bitiş Tarihi :  21 Kasım 2023
 Belediyemiz Encümeni'nin 07.06.2023 tarih 1203 sayılı kararına istinaden İlçemiz Kıranardı Mahallesinde kain uygulamaya tam olarak giren 7356 ada 3, 5 ve 8 numaralı parseller, 7357 ada 5 numaralı parsel, 12999 ada 1 ve 4 numaralı parseller, 13729 ada 1, 2, 3 ve 7 numaralı parseller, 14222 ada 4 ve 5 numaralı parseller ile Kıranardı-Fatih Mahallesinde kain uygulamaya tam olarak giren 7356 ada 9 numaralı parsel, 7357 ada 6, 12 ve 13 numaralı parseller, 11838 ada 2 numaralı parsel, 11840 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 18, 19, 20 ve 29 numaralı parsel, 14396 ada 1 numaralı parselin bulunduğu alanda 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesi uyarıca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında ve Revizyon Uygulama İmar Planı esas alınarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesi doğrultusunda tanzim edilen imar uygulama çalışmaları ve ilgili parselasyon planı, dağıtım ve hesap çizelgelerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 19 uncu maddesi gereğince tasdik edilmesine, tasdik edilen parselasyon planın  1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.


Askıya Çıkış : 23.10.2023
Askıdan İniş: 21.11.2023
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.