EN
21. ETAP 2. BÖLGE KIRANARDI MAH. 18 UYGULAMASI 2. ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  23 Haziran 2023
Bitiş Tarihi :  22 Temmuz 2023
   Belediyemiz Encümeni'nin 09.05.2023 tarih ve 947 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Kıranardı Mahallesinde uygulama tam olarak giren 209 ada 1, 4 ve 5 numaralı parseller, 210 ada 1, 6, 7, 8 ve 9 numaralı parseller, 214 ada 2 numaralı parsel, 219 ada 1, 6, 7 ve 8 numaralı parseller, 220 ada 1, 2 ve 3 parseller, 224 ada 4 parsel, 225 ada 8 parsel, 226 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 254 ada 3 ,4, 5, 6, 8, 9 ve 11 numaralı parseller, 255 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 258 ada 15 numaralı parsel, 259 ada 1, 5 ve 6 numaralı parseller, 260 ada 1, 2, 3, 4, 5, 11,12, 13 ve 14 numaralı parseller, 288 ada 1, 5, 6, 7, 14, 19 ve 20 numaralı parseller, 289 ada 2, 7, 8, 10, 13 ve 14 numaralı parseller, 290 ada 1 numaralı parseller, 294 ada 1 ve 7 numaralı parseller, 331 ada 3 numaralı parsel, 7391 ada 4, 5, 6 ve 12 numaralı parseller, 8091 ada 4 ve 8 numaralı parseller, 8092 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parseller, 8379 ada 5 ve 6 numaralı parseller, 8950 ada 1 numaralı parsel, Kıranardı-Fatih Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 11879 ada 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 66, 67, 68, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97 ve 98 numaralı parseller, 11883 ada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ve 50 numaralı parseller, 11884 ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 numaralı parseller, 12217 ada 3, 4, 5 ve 6 numaralı parseller, 12730 ada 1 ve 10 numaralı parseller, 12731 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 12984 ada 4,7 ve 8 numaralı parseller, 13176 ada 10,11 ve 17 numaralı parseller, 13726 ada 1 ve 6 numaralı parseller, 14304 ada 1 numaralı parsel ile uygulamaya kısmen giren Kıranardı Mahallesinde kain 248 ada 10 numaralı parsel, Kıranardı-Fatih Mahallesinde kain 11879 ada 29, 30, 47 ve 51 numaralı parseller, 11881 ada 27 ve 30 numaralı parseller, 11884 ada 17 numaralı parselin bulunduğu alanlarda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18'inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında, 02.12.2019 tarih ve 321 sayılı Melikgazi Belediyesi Meclis Kararı gereğince Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) % 45'den fazla çıkması durumunda düzenleme sınırı içerisinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların uygulama esnasında tamamının veya bir miktarının Düzenleme Ortaklık Payını (DOP) tahsis edilmesine ve İmar uygulaması işlemi yapılan sahada bulunan 9998 ada 7, 9, 10 ve 11 parsel numarası ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması işlemine giren tescil harici alandan ihdasen Maliye Hazinesi adına oluşturulan alanın, imar planları yapımında ilgili kurumlardan plan yapımına ait görüşlerin alındığı, davalı olmadıkları, orman alanında kalmadıkları ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri uyarınca tesciline engel bir durum olmadığına yönelik hazırlanan 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci madde uygulamasının ve  uygulama sınırının onaylanmasına, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.maddesi ve 2981/3290 Sayılı İmar Affı Kanununun EK-1 maddesine istinaden Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Madde 17 gerekli şartlar yerine getirildiğinden, Revizyon Uygulama İmar Planı esas alınarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesi doğrultusunda tanzim edilen imar uygulama çalışmaları ve ilgili parselasyon planı, dağıtım ve hesap çizelgelerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereğince tasdik edilmesine, tasdik edilen parselasyon planının ve dağıtım cetvellerinin 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.

Askı Çıkış: 23.06.2023
Askı İniş: 22.07.2023 
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.