EN
21. ETAP 1. BÖLGE KIRANARDI MAH. 18 UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  27 Şubat 2023
Bitiş Tarihi :  28 Mart 2023
  Belediyemiz Encümeni'nin 25.01.2023 tarih 240 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Kıranardı Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 170 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parseller, 7701 ada 1, 2, 4, 5 ve 6 numaralı parseller, Kıranardı-Fatih Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 270 ada 7 numaralı parsel, 11878 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 11879 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 ve 46 numaralı parseller, 11881 ada 1, 2, 3, 4 ,5 ,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 ve 28 numaralı parseller, 11883 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ve 9 numaralı parseller, 11903 ada 1 numaralı parsel, 12280 ada 1 numaralı parsel, 12281 ada 1 numaralı parsel, 12635 ada 1, 8, 11 ve 12 numaralı parseller, 13570 ada 5, 6 ve 7 numaralı parseller, Kıranardı-Cumhuriyet Mahallesinde kain uygulamaya tam olarak giren 11951 ada 20 numaralı parsel ile uygulamaya kısmen giren KıranardıFatih Mahallesinde kain 11879 ada 29, 30, 47 ve 51 numaralı parseller, 11881 ada 27 ve 30 numaralı parseller, Kıranardı Cumhuriyet Mahallesinde kain 11951 ada 19 numaralı parsel ile imar uygulaması işlemi yapılan sahada bulunan TH1, TH2 ve TH3  numarasıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması işlemine giren tescil harici alandan ihdasen Maliye Hazinesi adına oluşturulan alanın, imar planları yapımında ilgili kurumlardan plan yapımına ait görüşlerin alındığı, davalı olmadıkları, orman alanında kalmadıkları ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri uyarınca tesciline engel bir durum bulunmamakta olup, ilgili parselleri kapsayan düzenleme sahası içerisinde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18'inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında, 02.12.2019 tarih ve 321 sayılı Melikgazi Belediyesi Meclis Kararı gereğince Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) % 45'den fazla çıkması durumunda düzenleme sınırı içerisinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların uygulama esnasında tamamının veya bir miktarının Düzenleme Ortaklık Payını (DOP) tahsis edilerek, Uygulama sahasında DOP % 45'in üzerinde çıkmıştır. İlgi parsellerin bulunduğu alan üzerinde hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.


Askıya Çıkış : 27.02.2023
Askıya Çıkış : 28.03.2023
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.