EN
20.ETAP KIRANARDI MH.18.MD.
Başlangıç Tarihi :  18 Şubat 2022
Bitiş Tarihi :  20 Mart 2022
Belediyemiz Encümeni'nin 22.12.2021 tarih 3131 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Kıranardı Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 149 ada 1, 4, 5 ve 8 numaralı parseller, 197 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller, 211 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller, 237 ada 9 numaralı parsel, 256 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 285 ada 3, 4, 6, 10 ve 11 numaralı parseller, 291 ada 1 ve 5 numaralı parseller, 292 ada 2 ve 3 numaralı parseller, 293 ada 3 ve 4 numaralı parseller, 5970 ada 2 numaralı parsel, 8862 ada 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parseller, 11870 ada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ve 97 numaralı parseller, 11871 ada 1 numaralı parsel, 11872 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 13148 ada 2 ve 3 numaralı parseller ile uygulamaya kısmen giren 11870 ada 41 numaralı parselin bulunduğu alanda 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.