EN
19.ETAP KIRANARDI MH. 18.MD.
Başlangıç Tarihi :  18 Şubat 2022
Bitiş Tarihi :  20 Mart 2022

         Belediyemiz Encümeni'nin 08.12.2021 tarih 2958 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Kıranardı Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 142 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 143 ada 1 nolu parsel, 183 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller, 184 ada 1 nolu parsel, 186 ada 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 190 ada 7 ve 8 nolu parseller,196 ada 1 nolu parsel, 217 ada 3 ve 4 nolu parseller, 218 ada 1 nolu parsel, 229 ada 4, 5, 6, 7 ve 13 nolu parseller, 231 ada 3 nolu parsel, 232 ada 2 ve 7 nolu parseller, 12498 ada 7, 8 ve 9 nolu parseller, 12508 ada 1 nolu parsel, 13200 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu parseller ve Kıranardı Fatih Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 11849 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64 ve 65 nolu parseller, 12497 ada 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 12958 ada 2 nolu parsel, 13202 ada 4 ve 5 nolu parseller, 13203 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.


2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.