EN
16.ETAP ALTINOLUK MH. 18.MADDE
Başlangıç Tarihi :  1 Ağustos 2022
Bitiş Tarihi :  1 Eylül 2022
 Belediyemiz Encümeninin 25.05.2022 tarih 1157 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Demirciyazısı Mahalesinde kain uygulamaya tam olarak giren 994 ada 30,115  ve 116 numaralı parseller, Akkaya Mahallesinde kain uygulamaya tam olarak giren 2561 ada 1, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parseller, 4820 ada 4 numaralı parsel, 4821 ada 1 numaralı parsel, 7172 ada 3 numaralı parsel, Altınoluk Mahallesinde kain uygulamaya tam olarak giren 4819 ada 5, 7 ve 8 numaralı parseller, 11235 ada 41, 42, 45, 72, 99 ve 101 numaralı parseller, 11236 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 11237 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller, 11238 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 numaralı parseller, 11239 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parseller, Mahrumlar Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 4983 ada 2 numaralı parsel, 5053 ada 4 ve 6 numaralı parseller, 5054 ada 1 numaralı parsel, 6305 ada 2 numaralı parsel, Kazımkarabekir Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 5055 ada 7 ve 8 numaralı parseller, 6307 ada 4, 6 ve 7 numaralı parseller, 8372 ada 4 numaralı parsel, 8720 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller, 10180 ada 2 numaralı parsel, 10188 ada 4 ve 5 numaralı parseller, 10189 ada 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 32, 33, 41, 42, 43, 44 numaralı parseller, 10190 ada 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31 ve 32 numaralı parseller, 10191 ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29 ve 30 numaralı parseller, 10192 ada 9 ve 10 numaralı parseller ile uygulamaya kısmen giren Demirciyazısı Mahallesinde kain 1001 ada 2 ve 34 numaralı parseller, Kazımkarabekir Mahallesindekain 10188 ada 3 numaralı parsel, 10189 ada 4 ve 5 numaralı parseller, 10190 ada 2, 3, 13, 27,34 ve 35 numralı parseller, 10192 ada 5, 6, 8, 11 ve 12 numaralı parseller, Altınoluk Mahallesine kain 11235 ada 40, 43, 44 ve 46 nolu parseller üzerinde 2981/3290 Sayılı İmar Affı Kanunu'nun EK-1 maddesi uygulaması ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 18'inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında, 02.12.2019 tarih ve 321 sayılı Melikgazi Belediyesi Meclis Kararı gereğince Düzenleme Ortaklık Payının  (DOP) % 45'den fazla çıkması durumunda düzenleme sınırı içerisinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların uygulama esnasında tamamının veya bir miktarının Düzenleme Ortaklık Payını (DOP) tahsis edilmesine dair hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.
 
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.