EN
16. ETAP (YÜKSEK KATLI) ALTINOLUK-KAZIMKARABEKİR MAH. 18. MADDE UYG. ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  13 Haziran 2023
Bitiş Tarihi :  12 Temmuz 2023
 Belediyemiz Encümeni'nin 19.04.2023 tarih 778 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Akkaya Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 2561 ada 1, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parseller, Mahrumlar Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 4983 ada 2 numaralı parsel, Kazımkarabekir Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 8372 ada 4 numaralı parsel, 10188 ada 3, 4 ve 5 numaralı parseller, 10189 ada 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 27, 28, 29, 32, 33, 41, 42, 43 ve 44 numaralı parseller, 10191 ada 16, 17,18, 19, 20, 21 ve 29 numaralı parseller, Altınoluk Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 11238 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 34 numaralı parseller, 11239 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller ile uygulamaya kısmen giren Kazımkarabekir Mahallesi 10189 ada 5 numaralı parsel, 10191 ada 10, 13, 14, 15 ve 22 numaralı parseller, Altınoluk Mahallesi 11238 ada 27 numaralı parselin bulunduğu alan üzerinde 02.12.2019 tarih ve 321 sayılı Melikgazi Belediyesi Meclis Kararı gereğince Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) %45'den fazla çıkması durumunda düzenleme sınırı içerisinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların uygulama esnasında tamamının veya bir miktarının Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) tahsis edilmesine, Revizyon Uygulama İmar Planı esas alınarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesi doğrultusunda tanzim edilen imar uygulama çalışmaları ve ilgili parselasyon planı, dağıtım ve hesap çizelgelerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereğince tasdik edilmesine, tasdik edilen parselasyon planının ve dağıtım cetvellerinin 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.

Askı Çıkış: 13.06.2023
Askı İniş: 12.07.2023 
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.