EN
16. ETAP (DÜŞÜK KATLI) ALTINOLUK-KAZIMKARABEKİR MAH. 18 UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  22 Şubat 2023
Bitiş Tarihi :  23 Mart 2023
Belediyemiz Encümeni'nin 30.11.2022 tarih 2905 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Altınoluk Mahallesinde uygulmaya tam olarak giren 4819 ada 5 ,7 ve 8 numaralı parseller, 11235 ada 41, 42, 45, 72, 99 ve 101 numaralı parseller, 11236 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 11237 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller, 11238 ada 3 ,4, 5, 26, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 numaralı parseller, Akkaya Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 4820 ada 4 numaralı parsel, 4821 ada 1 numaralı parsel, 7172 ada 3 numaralı parsel, Mahrumlar Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 5053 ada 4 numaralı parsel, 5054 ada 1 numaralı parsel, 6305 ada 2 numaralı parsel, Kazımkarabekir Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 5053 ada 6 numaralı parsel, 5055 ada 7 ve 8 numaralı parseller, 6307 ada 4, 6 ve 7 numaralı parseller, 8720 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller, 10189 ada 1, 2, 3, 19, 20 ve 21 numaralı parseller, 10190 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31 ve 32 numaralı parseller, 10191 ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 ve 30 numaralı parseller, 10192 ada 9 ve 10 numaralı parseller ile uygulamaya kısmen giren Altınoluk Mahallesinde kain 11235 ada 40, 43, 44 ve 46 numaralı parseller, 11238 ada 27 numaralı parsel, Kazım Karabekir Mahallesinde kain 10180 ada 2 numaralı parsel, 10189 ada 4 numaralı parsel, 10190 ada 2, 3, 13, 27, 34 ve 35 numaralı parseller, 10191 ada 10, 13, 14, 15 ve 22 numaralı parseller, 10192 ada 5, 6, 8, 11 ve 12 numaralı parsellerin bulunduğu alanlarda hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.


Askıya Çıkış : 22.02.2023
Askıya Çıkış : 23.03.2023
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.