EN
15.ETAP K.KARABEKİR MH. 18.MD.
Başlangıç Tarihi :  18 Şubat 2022
Bitiş Tarihi :  20 Mart 2022
Belediyemiz Encümeni'nin 19.01.2022 tarih 114 sayılı kararıyla kabul edilen    İlçemiz Demirciyazısı Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 861 ada 498 numaralı parsel, 1593 ada, 2920, 2922, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308 numaralı parseller, 3503 ada 2 numaralı parsel, 4667 ada 11 numaralı parsel, Kazımkarabekir Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 3503 ada 5 numaralı parsel, 4667 ada 17 ve 22 numaralı parseller, 4769 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parseller, 4772 ada 1 numaralı parsel, 4780 ada 36 numaralı parsel, 4782 ada 1 numaralı parsel, 4783 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 numaralı parseller, 4784 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı parseller, 4786 ada 12, 13 ve 14 numaralı parseller, 4787 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 numaralı parseller, 4788 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve 40 numaralı parseller, 4789 ada 1 ,2 ,3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ve 16 numaralı parseller, 4790 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  11 ve 12 numaralı parseller, 4791 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parseller, 4792 ada 1 ,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60 ve 62 numaralı parseller, 4793 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31 numaralı parseller, 4794 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 numaralı parseller, 4796 ada 23, 24, 25, 30, 31 ve 32 numaralı parseller, 4797 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 31 ve 35 numaralı parseller, 4798 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 numaralı parseller, 4799 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 numaralı parseller, 4800 ada 1 ,2 ,3 ve 4 numaralı parseller, 4801 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 numaralı parseller, 4803 ada 1 ,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 , 11, 12, 18, 19, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ve 78 numaralı parseller, 4804 ada 2, 3, 6, 7, 11 ve 12 numaralı parseller, 6425 ada 2 ve 3 numaralı parseller, 6426 ada 2 ve 3 numaralı parseller ile uygulamaya kısmen giren Demirciyazısı Mahallesi 861 ada 464 numaralı parselin bulunduğu alanlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.

2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.