EN
12. ETAP KEYKUBAT MAHALLESİ 18. MADDE UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  13 Haziran 2023
Bitiş Tarihi :  12 Temmuz 2023
 Belediyemiz Encümeni'nin 17.05.2023 tarih 1009 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Keykubat Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 5924 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller, 5925 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nolu parseller, 5926 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 ve 29 nolu parseller, 5927 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 nolu parseller, 5928 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nolu parseller, 10912 ada 2 ve 3  nolu parseller ile uygulamaya kısmen giren aynı mahallede kain 5926 ada 15 ve 27 numaralı parseller, 10912 ada 1 numaralı parselin bulunduğu alanlar üzerinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18'inci madde uygulamasın ve uygulama sınırının onaylanması, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18'inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında, 02.12.2019 tarih ve 321 sayılı Melikgazi Belediyesi Meclis Karan gereğince Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) % 45'den fazla çıkması durumunda düzenleme sınırı içerisinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların uygulama esnasında tamamının veya bir miktarının Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) tahsis edilmesine, Revizyon Uygulama İmar Planı esas alınarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesi doğrultusunda tanzim edilen imar uygulama çalışmaları ve ilgili parselasyon planı, dağıtım ve hesap çizelgelerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereğince tasdik edilmesine, tasdik edilen parselasyon planının ve dağıtım cetvellerinin 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.

Askı Çıkış: 13.06.2023
Askı İniş: 12.07.2023 
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.