EN
11. ETAP 3. BÖLGE ANBAR MAH. 18 UYG. ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  1 Şubat 2023
Bitiş Tarihi :  2 Mart 2023
Belediyemiz Encümeni'nin 28.12.2022 tarih 3187 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Anbar Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 2762 ada 1 numaralı parsel, 4899 ada 11 numaralı parsel, 4900 ada 13 numaralı parsel, 5258 ada 1 numaralı parsel, 5260 ada 1 numaralı parsel, 5341 ada 2, 3, 4, 6 ve 7 numaralı parseller, 5876 ada 10, 11 ve 12 numaralı parseller, 6821 ada 3 ve 4 numaralı parseller, 7043 ada 2 numaralı parsel, 7747 ada 2 ve 8 numaralı  parseller, 7748 ada 15 numaralı parsel, 10156 ada 3 numaralı parsel, 10157 ada 2 numaralı parsel, 10159 ada 87, 88, 89 ve 90 numaralı  parseller, 10165 ada 1 numaralı parsel, 10166 ada 5, 7, 10, 12 ve 13 numaralı parseller, 10167 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parseller, 10168  ada 3, 5, 6, 7, 9, 18, 19, 20, 21 ve 22 numaralı parseller, 10170 ada 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46 ve 47 numaralı parseller, 12164 ada 1 numaralı parsel, 12166 ada 2 numaralı parsel ile uygulamaya kısmen giren Anbar Mahallesi 10166 ada 2, 3 ve 4 numaralı parseller, 10168 ada 1 ve 8 numaralı parseller, 10170 ada 2, 14, 17, 22, 25, 26 ve 29 numaralı parseller bulunduğu alanlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesine göre hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.


Askıya Çıkış : 01.02.2023
Askıya Çıkış : 02.03.2023
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.