EN
The Solar City Projesi
Başlangıç Tarihi : 20.06.2023
Bitiş Tarihi : 08.05.2024


THE SOLAR CITY PROJESİ

Küresel iklim değişikliği, fosil yakıtların yakılması, arazi kullanımı değişiklikleri, ormansızlaştırma ve sanayi süreçleri gibi insan etkinlikleriyle atmosfere salınan sera gazı birikimlerindeki hızlı artışın doğal sera etkisini kuvvetlendirmesi sonucunda yerkürenin ortalama yüzey sıcaklıklarındaki artışı ve iklimde oluşan değişiklikleri ifade etmektedir. İnsan faaliyetleri tarafından üretilen CO2, küresel ısınmanın en büyük nedenidir. 2020 itibariyle atmosferdeki konsantrasyonu, sanayi öncesi dönemin %48 üzerine çıkmıştır.  2011-2020, tarihte kaydedilen en sıcak on yıl olmuştur. Küresel ortalama sıcaklıkta, sanayi öncesi döneme göre 2°C'lik bir artışın, doğal çevre ve insan sağlığı ve refahı üzerinde ciddi olumsuz etkilere yol açacağı öngörülmektedir.

 

İklim değişikliği ile mücadele etmek ve ısınan bir dünyaya uyum sağlamak, tüm dünyanın öncelikli konusudur. Bazı bölgelerde aşırı hava olayları ve yağışlar daha yaygın hale gelirken, diğer yerlerde aşırı sıcak hava dalgaları ve kuraklık görülmektedir. İklim değişikliği çok ciddi bir tehdittir ve sonuçları yaşamımızın birçok farklı yönünü etkilemektedir.

 

Melikgazi Belediyesi olarak İklim Değişikliği ile mücadele kapsamında özgün bir proje daha hayata geçirilmiştir. "The Solar City Project" isimli proje, Avrupa Birliği’nden hibe desteği almıştır.  Avrupa Birliği desteği ile Litvanya Merkezi Proje Yönetim Ajansı (CPVA), Almanya GIZ ile birlikte, Batı Balkanlar ve Türkiye’deki belediyelerin iklim değişikliği çalışmalarını desteklemek amacıyla açılan “Small-Scale Project Implementation In The Fields Of Energy, Climate Protection and Transport For Municipalities and Cities In Türkiye” isimli hibe çağrısına Melikgazi Belediyesi tarafından sunulan The Solar City Project isimli proje, 167.186,98 Euro toplam bütçe ile Türkiye’den hibe desteği almaya hak kazanan 2 belediyeden biri olmuştur.

 

Proje, belediyenin enerji ihtiyacının güneş enerjisinden sağlanması temeline dayandırılmıştır. Proje ile kurulan güneş enerjisi santralleri ve elektrikli araç şarj istasyonları ile iklim değişikliği ile mücadeleye hız kesmeden devam edilmiştir.

 

“The Solar City” isimli projeyle gerçekleştirilen çalışmalar 4 adımda tamamlanmıştır.

 

1. Adım: Belediyemiz tarafından fatura giderleri karşılanan bir adet tarımsal sulama tesisinin enerji ihtiyacını gidermek adına güneş enerjisi sistemi kurulmuştur.

 2. Adım: Belediyemizin çatısına 100 kWe gücünde güneş enerji paneli kurulmuştur. Elde edilen enerji ile belediyemizin enerji ihtiyacının büyük bir kısmı karşılanmaktadır.

 3. Adım: Belediyemizin dışına elektrikli araba şarj istasyonu kurulmuştur. Şarj istasyonuna verilen enerji, güneş panellerinden sağlanmaktadır.

 4. Adım: Projenin 4. adımında ise Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzün kullanacağı 1 adet elektrikli çöp toplama aracı satın alınmıştır.  %100 elektrikli araç ile geri dönüşüm atıkları toplanmaktadır.

 The Solar City Projesi’nin başvuru, takip, uygulama ve raporlama gibi süreçleri Melikgazi Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından sağlanmıştır.

 

 

 

PROJE KÜNYESİ


Proje Adı

The Solar City Projesi

Uygulama Yeri

Melikgazi İlçesi

Proje Süresi

12 Ay

Proje Bütçesi

167.186,98 €

Hedefler

Genel Hedef

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırarak fosil yakıt kaynaklı karbon salınımlarını azaltmak ve belediyelerin tüm çalışmalarında enerji geçişini sağlamak projenin genel hedefidir.

Özel Hedefler

1. Güneş Enerji Santralleri kurarak Melikgazi Belediyesinin Enerji geçiş sürecine katkı sağlamak.

2.Tarımsal Sulamada kullanılan su motorlarının güneş enerjisi ile çalışmalarını sağlayacak sistem kurarak tarıma ve katkı sağlamak ve sistemin yaygınlaştırılmasını sağlamak.

 3. Melikgazi ilçesinin çevre temizliğinde kullanılan mini araçların elektrikli araç dönüşümünü sağlayarak fosil yakıt kaynaklı karbon salınımını azaltmak.

4. Elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırmak adına enerjisini güneşten alan model şarj istasyonları kurmak.

5. Kayseri’de diğer belediyelerin güneş enerji sistemlerine yönlenmeleri için model olmak.

Hedef Gruplar

1. Melikgazi ilçesinde tarımsal faaliyet gösteren çiftçiler

2. Melikgazi ilçesinde yaşayan ve elektrikli araca sahip vatandaşlar

3. Kayseri ilindeki diğer ilçe belediyeleri

Beklenen Sonuçlar

1. Melikgazi Belediyesinin enerji geçişine katkı sağlayacak, 100 kWe gücüne sahip iki güneş enerji santrali kurulmuştur. Kurulan güneş enerjisi sistemleri ile proje sonunda 300.000 kg karbon emisyonunun önüne geçilmiştir.

2. Tarımsal Sulamada kullanılan su motorlarının güneş enerjisine dönüşümleri ile ilgili model yapı kurulmuştur.

3. Melikgazi ilçesinin çevre temizliğinde kullanılan mini araçların elektrikli araç dönüşümü sağlanarak bir yılda 50.000 kg karbon emisyon salınımı önlenmektedir.

4. Enerjisini güneşten alan elektrikli araç şarj istasyonu kurulmuştur.

5.Kayseri’deki diğer belediyelerin GES sistemlerine yönlenmeleri için model olunmuştur.

Faaliyetler

FAALİYET 1: HAZIRLIK AŞAMASI

   1.1 Proje Personelinin Belirlenmesi,  Proje Satın Alımlarının Gerçekleştirilmesi

FAALİYET 2: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ AZALTIM FAALİYETLERİ

   2.1 Tarımsal Sulama Odaklı Güneş Enerji Santrali Kurulumu ve Faaliyete Alınması

   2.2 Fotovoltaik Panelli, Elektrikli Araç Şarj istasyonu Kurulması ve Faaliyete Alınması

   2.3 Belediye çatısına 100 kWe gücünde GES kurulması.

   2.4 Elektrikli Atık Toplama Aracı Temini ve Kullanıma Alınması

FAALİYET 3: ANALİZ, RAPORLAMA VE YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETİ

 

 

 

 

2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.