EN
Selçuklu Anıtı
Başlangıç Tarihi : 01.06.2020
Bitiş Tarihi : 01.01.2023
Selçuklular Anadolu’da inşa ettikleri anıt niteliğindeki eserlerle Anadolu’nun Türkleşmesi için başarılı bir temel atmışlardır. Özellikle mimari, kültür ve sanat alanlarında bırakılan bu eserler Anadolu’nun Türk tarihi açısından temelini oluşturmuştur. Selçukluların inşa ettiği medrese, cami, türbe, kervansaray gibi birçok yapıda özellikle taş malzemeyi kullanmayı ve geometrik motifleri tercih etmişlerdir. Sekiz köşeli iç içe geçmiş iki kareden oluşan Selçuklu Yıldızının her bir ucu bir erdemi simgeler. Bunlar sırasıyla; Merhamet, Şefkat, Sabretmek, Doğruluk, Sır Tutmak, Sadakat, Cömertlik ve Rabbine Şükretmektir. Tarihe saygı adına günümüz şartlarına uygun sembolik ve imgesel anlam oluşturacak anıt ilçenin odak noktası olacaktır.
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.