EN
ZABITA MEMURU ALIMI SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVI SONUCU ASIL VE YEDEK BAŞARI LİSTESİ
07 Temmuz 2021

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIMI SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVI SONUCU ASIL VE YEDEK BAŞARI LİSTESİ

 

                                                                            GENEL AÇIKLAMA


Başkanlığımız bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı için yayınlanan ilana istinaden 29.06.2021-01.07.2021 tarihleri arasında yapılan sözlü ve uygulamalı sınava ilişkin  Asıl ve Yedek Başarı Listesi ektedir.

Asıl listede yer alan adayların, atamaya esas teşkil edecek ekte belirtilen belgelerini atama talep dilekçesine eklemek suretiyle  26.07.2021-30.07.2021 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımız İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne (2. kat) elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atama işlemleri yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Başarı listesinde Asıl olarak yer alan adaylar süresi içinde başvurmaz veya görevlerine başlamalarına engel bir durum tespit edilirse bu adayların yerine başarı listesindeki yedek olan adaylar sırasıyla çağırılacaktır.  Asıl ve yedek listede bulunan adaylara ayrıca yazılı olarak tebligat yapılacaktır.

     Adaylar sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemiz internet sitesinde ilanından (07.07.2021) itibaren 7 (yedi) gün içerisinde yazılı olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne itiraz edebilir. İtirazlar 7 (yedi) gün içerisinde sınav kurulu tarafından sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

 

İlan Olunur.

 

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

İSTENİLEN BELGELER (Asıl Adaylar):

1-  Atama Talep Dilekçesi. İndirmek için tıklayınız.

2-  Nüfus Cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi.

3-  Diploma aslı veya noter tasdikli örneği.

4-  KPSS sonuç belgesi. (ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.)

5-  YDS sonuç belgesi. (Yabancı dil şartı aranan kadrolar için ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.)

6-  Erkek adaylar için Askerlik Durum/ Terhis Belgesi. (E-devlet sistemi üzerinden alınabilir.)

7- Sağlık Kurulu Raporu. (Zabıta Memuru olarak görev yapmasında engeli olmadığını belirten tam teşekküllü Şehir Hastanesi, Devlet Hastanesinden veya Resmi Üniversite Hastanelerinden alınabilir.)

8-  Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış adli sicil kaydı. (E-devlet sistemi üzerinden alınabilir.)

9- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (Bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir. Fotoğraf dijital olarak eklenip renkli çıktı alınacaktır.) İndirmek için tıklayınız.

10- İkametgah (E-devlet sistemi üzerinden (Adrese Bağlı Hizmetler) alınabilir.)

11- 6 adet fotoğraf. (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık.)

12- Sürücü belgesi fotokopisi.

 

İlan No:1- Başarı Listesi için tıklayınız.

İlan No:2- Başarı Listesi için tıklayınız.

İlan No:3- Başarı Listesi için tıklayınız.

İlan No:4- Başarı Listesi için tıklayınız.

 

Tarih : 07 Temmuz 2021

2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.