EN
YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESI MUHTELIF PARSELLER UZERINDE 18 UYGULAMASI ASKI ILAMI
Başlangıç Tarihi :  24 Şubat 2021
Bitiş Tarihi :  24 Mart 2021
  Belediyemiz Encümeni'nin 27.05.2020 tarih 778 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Yıldırım Beyazıt Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 3264 ada 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35 ve 36 numaralı parseller, 3265 ada 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ve 43 numaralı parseller, 3266 ada 8, 9, 10, 11, 16 ve 17 numaralı parseller, 3284 ada 14, 15 ve 16 numaralı parseller, 6293 ada 2 ve 3 numaralı parseller, 7621 ada 3 numaralı parsel, 7743 ada 2 numaralı parsel, 7891 ada 3 numaralı parsel, 8015 ada 2 ve 3 numaralı parseller, 8812 ada 3 numaralı parsel ile uygulamaya kısmen giren 3266 ada 15, 22 ve 23 numaralı parsellerin bulunduğu alan üzerinde 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.