EN
YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ (KIZILIRMAK CAD.) 18.MADDE UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  18 Haziran 2021
Bitiş Tarihi :  18 Temmuz 2021
Belediyemiz Encümeni'nin 20.04.2021 tarih 906 sayılı kararıyla kabul edilen  İlçemiz Yıldırım Beyazıt Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 3276 ada 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 178 ve 179  numaralı parseller, 3277 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 numaralı parseller, 3278 ada 1 ,2 ,3 ,4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 numaralı parseller, 3279 ada 23, 24, 39 ve 40 numaralı parseller, 3280 ada 1, 2 ,3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ve 107  numaralı parseller, 3284 ada 41, 90, 96, 97, 98, 99, 100, 102 numaralı parseller, 6715 ada, 4 ve 5 numaralı parseller, 7714 ada 2 ve 3 numaralı parseller, 8357 ada 1 numaralı parsel ve uygulamaya kısmen giren 3277 ada 1 numaralı parselin bulunduğu alan üzerinde 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.