EN
YILDIRIM BEYAZIT 18.MADDE UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  9 Şubat 2021
Bitiş Tarihi :  9 Mart 2021
Belediyemiz Encümeni'nin 18.11.2020 tarih 2157 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz İlçemiz Yıldırım Beyazıt Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 3229 ada 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ve 128 numaralı parseller, 3231 ada 29, 30, 33, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 143, 146, 147, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 191, 192, 193, 194, 195, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 388, 452, 453, 454, 455, 456, 467, 468, 469,471, 472 ve 473 numaralı parseller, 7729 ada 2 nolu parsel, 7734 ada 3 nolu parsel, 7922 ada 1 nolu parsel, 8174 ada 2 parsel ile 8441 ada 3 ve 4 nolu parsellerin bulunduğu alan üzerinde 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.