EN
KARADERE VE BECEN MAHALLESİ 18. MADDE UYGULAMA ASKI ILAMI
Başlangıç Tarihi :  21 Ocak 2021
Bitiş Tarihi :  21 Şubat 2021
Belediyemiz Encümeni'nin 21.10.2020 tarih ve 1905 sayılı kararına istinaden ekli dosyada gösterilen
İlçemiz Karadere Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 5605 ada 3, 4, 6, 7 ,9 numaralı parseller,
6016 ada 2 numaralı parsel, Becen Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 10328 ada 10, 11, 12, 13, 15,
16, 17 numaralı parseller ile uygulamaya kısmen giren Becen Mahallesinde kain 10328 ada 14 numaralı
parselin bulunduğu alanlar üzerinde 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre hazırlanan
parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı
Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar
Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet
sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir
tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.