EN
GERMİR MAHALLESİ 18.MADDE UYGULAMASI İKİNCİ ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  13 Nisan 2021
Bitiş Tarihi :  13 Mayıs 2021
 Belediyemiz Encümeni'nin 02.09.2020 tarih 1477 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Konaklar Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 2589 ada 5, 8, 9 numaralı parseller, 2590 ada 4 numaralı parsel, Germir Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 11277 ada 2, 3, 4, 6 numaralı parseller, 11321 ada 3 ,4 ,5 ,6, 7 numaralı parseller, 11322 ada 1 numaralı parsel, 11323 ada 8 numaralı parsel, 11324 ada 1 ,2 ,3 ,4, 5, 6, 7, 8 numaralı parseller, 11369 ada 1, 5, 6 numaralı parseller, 11378 ada 1 numaralı parsel, 12933 ada 1 numaralı parsel, Gökkent Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 11414 ada 3, 7, 8, 9, 10, 11 numaralı parseller, 11415 ada 1 numaralı parsel, 11416 ada 2 ,4, 7, 8, 10, 11 numaralı parseller ile Germir Mahallesinde uygulamaya kısmen giren 11277 ada 1 numaralı parsel, 11321 ada 2 numaralı parsel, 11323 ada 1, 5, 6, 7, 9 numaralı parseller, Gökkent Mahallesinde uygulamaya kısmen giren 11415 ada 2 numaralı parselin bulunduğu alanda yapılan 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18.madde uygulamasına askı ilamı sürecinde yapılan itirazlar neticesinde alınan 17.03.2021 tarih ve 649 sayılı Encümen Kararına göre 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.