EN
ESNYURT ÖZEL SOSYAL TESIS UYGULAMASI ASKI ILAMI
Başlangıç Tarihi :  24 Şubat 2021
Bitiş Tarihi :  24 Mart 2021
Belediyemiz Encümeni'nin 02.09.2020 tarih 1424 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Esenyurt Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 11390 ada 14 ve 15 numaralı parseller ile uygulamaya kısmen giren 11390 ada 13 numaralı parselin bulunduğu alan üzerinde 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.