EN
ERENKÖY - GÜRLE MAHALLESİ (ALİDAĞ YANI) 18.MADDE UYGULAMASI 2. ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  4 Ekim 2021
Bitiş Tarihi :  4 Kasım 2021
Belediyemiz Encümeni'nin 14.09.2021 tarih 2022 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Gürle Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 4499 ada 5 parsel, Billur Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 5003 ada 1 nolu parsel, Erenköy Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren  8137 ada 5 ve 6 nolu parseller, 10480 ada 3 nolu parsel, 10481 ada 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 43 ve 44 nolu parseller, 10482 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 10483 ada 3 ve 4 nolu parseller,  12411 ada 7 nolu parsel, 12412 ada 1 nolu parsel, 12733 ada 3 ve 4 nolu parseller, 13737 ada 1 nolu parsel ile uygulamaya kısmen giren Erenköy Mahallesinde 10480 ada 2 nolu parsel, 10481 ada 7, 28, 30 ve 31 nolu parseller, 10483 ada 2, 5, 6 ve 9 nolu parseller ve 9998 ada 1 nolu dereden ihdas alan ile 9999 ada 1 nolu dereden (kanal) ihdasın bulunduğu alanda 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.

2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.