EN
BALDÖKTÜ MAHALLESİ 18.MADDE UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  18 Nisan 2022
Bitiş Tarihi :  17 Mayıs 2022
Belediyemiz Encümeni'nin 09.03.2022 tarih 424 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Baldöktü
Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 132 ada 122, 129, 132, 143, 147 ve 151 numaralı parsellerin
bulunduğu alanda hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar
Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve
Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle
Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan
başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize
rica ederim.
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.