EN
ANBAR MAHALLESİ 1.BÖLGE 18.MADDE UYGULAMASI 2. ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  23 Eylül 2021
Bitiş Tarihi :  22 Ekim 2021
Belediyemiz Encümeni'nin 27.07.2021 tarih 1555 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Keykubat Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 2412 ada, 1 numaralı parsel, Anbar Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 510 numaralı parsel, 2408 ada 3 ve 4 numaralı parseller, 2410 ada 18, 19 ve 30 numaralı parseller, 2428 ada 13, 14, 17 numaralı parseller, 2793 ada  4 ve 8 numaralı parseller, 6785 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 numaralı parseller, 6786 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 numaralı parseller, 6790 ada 8 numaralı parsel, 7683 ada 1 numaralı parsel,  19 Mayıs Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 6790 ada 11, 12, 14, 17 numaralı parseller, 10008 ada 17, 18, 19, 60 numaralı parseller, 10009 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 10010 ada 1 numaralı parsel, 30 Ağustos Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 8183 ada 1 ve 2 numaralı parseller,  8231 ada 3 numaralı parsel, 8232 ada 1 numaralı parsel, 8233 ada 1 numaralı parsel, 8525 ada 1 numaralı parsel, 10017 ada 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 numaralı parseller, 10022 ada 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 41, 46, 47, 49, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63 numaralı parseller, 10019 ada 4 numaralı parsel, 10023 ada 1, 2, 3 numaralı parseller, 10024 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parseller, uygulamaya kısmen giren Anbar Mahallesi 2428 ada, 18 numaralı parsel, 19 Mayıs Mahallesi 10010 ada, 3 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.