EN
ANBAR MAHALLESİ 18.MADDE UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  3 Ağustos 2021
Bitiş Tarihi :  3 Eylül 2021
Belediyemiz Encümeni'nin 29.06.2021 tarih 1389 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Anbar Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 10095 ada 1 ve 2 parseller, 10096 ada 1 ve 2 numaralı parseller ile 2472 ada 5 numaralı parsel ve Anbar Mahallesinde uygulamaya kısmen giren 10095 ada 3 numaralı parselin bulunduğu alanda hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.

2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.