EN
18.ETAP HİSARCIK MH.18.MD.
Başlangıç Tarihi :  18 Şubat 2022
Bitiş Tarihi :  20 Mart 2022
       Belediyemiz Encümeni'nin 22.12.2021 tarih 3130 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Hisarcık Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 157 ada 1 nolu parsel,158 ada 1 nolu parsel, 159 ada 1, 5 ve 6 nolu parseller, 169 ada 7 nolu parsel, 173 ada 11 ve 15 nolu parseller, 187 ada 5 ve 6 nolu parseller, 191 ada 1, 3, 11 ve 14 nolu parseller, 196 ada 1, 2 ve 4 nolu parseller, 198 ada 6 ve 13 nolu parseller, 265 ada 12 nolu parsel, 266 ada 6 ve 10 nolu parseller,  267 ada 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13 ve 14 nolu parseller, 283 ada 1 nolu parsel, 322 ada 4, 6, 8, 10, 11 ve 12 nolu parseller, 323 ada 2, 3 ve 5 nolu parseller, 389 ada 4 nolu parsel ve Hisarcık Bahçelievler Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 8748 ada 8, 9 ve 10 nolu parseller, 11481 ada 3, 5, 6 ve 7 nolu parseller, 11482 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller, 11483 ada 2 nolu parsel, 11484 ada 1 nolu parsel, 11485 ada 1 ve 2 nolu parseller, 11486 ada 5 nolu parsel, 11487 ada 1 nolu parsel ile uygulamaya kısmen giren Hisarcık Bahçelievler Mahallesinde 11480 ada 4 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu alanlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.