Başlangıç Tarihi 01.06.2020
Bitiş Tarihi 01.01.2023
Süresi
İhale Bedeli
İnşaat Aşaması
Yüklenici Firma
Kullanım Amacı

Selçuklular Anadolu’da inşa ettikleri anıt niteliğindeki eserlerle Anadolu’nun Türkleşmesi için başarılı bir temel atmışlardır. Özellikle mimari, kültür ve sanat alanlarında bırakılan bu eserler Anadolu’nun Türk tarihi açısından temelini oluşturmuştur. Selçukluların inşa ettiği medrese, cami, türbe, kervansaray gibi birçok yapıda özellikle taş malzemeyi kullanmayı ve geometrik motifleri tercih etmişlerdir. Sekiz köşeli iç içe geçmiş iki kareden oluşan Selçuklu Yıldızının her bir ucu bir erdemi simgeler. Bunlar sırasıyla; Merhamet, Şefkat, Sabretmek, Doğruluk, Sır Tutmak, Sadakat, Cömertlik ve Rabbine Şükretmektir. Tarihe saygı adına günümüz şartlarına uygun sembolik ve imgesel anlam oluşturacak anıt ilçenin odak noktası olacaktır.
Dr. Mustafa PALANCIOĞLU
Belediye Başkanı