Başlangıç Tarihi 01.06.2020
Bitiş Tarihi 01.01.2023
Süresi
İhale Bedeli
İnşaat Aşaması
Yüklenici Firma
Kullanım Amacı

Görsel sanatlar atölyesinde; gençler duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilecekler, yeteneklerini estetik bir düzeye ulaştırabileceklerdir. Gençler görsel sanatları anlama ve değerlendirme becerisi kazanırken kendi sanatsal gelişimlerini sürdürebilen bireyler olarak yetişeceklerdir. Atölyeler, • Karikatür Atölyesi • Hobi Atölyesi • Heykel ve Kil Atölyesi • Ahşap Boyama Atölyesi • El Sanatları Atölyesinden oluşacaktır.
Dr. Mustafa PALANCIOĞLU
Belediye Başkanı