Başlangıç Tarihi 01.06.2020
Bitiş Tarihi 01.01.2023
Süresi
İhale Bedeli
İnşaat Aşaması
Yüklenici Firma
Kullanım Amacı

Havacılık sektörünün son yıllarda göstermiş olduğu gelişme bu sektörde çalışacak personele olan talebi oldukça artırmıştır. Ulusal ve uluslararası havacılık alanındaki standartları bilen,teorik, teknik ve uygulama bilgi ve becerisine sahip yer hizmetleri, kabin hizmetleri ve lojistik hizmetleri gibi alanlarda çalışacak bireyleri yetiştirmek amacıyla havacılık lisesi kurulacaktır. Sektörün nitelikli personel ihtiyacı bu eğitim kurumlarından mezun gençlerden sağlanacaktır.
Dr. Mustafa PALANCIOĞLU
Belediye Başkanı