Başlangıç Tarihi 07.10.2019
Bitiş Tarihi 21.09.2020
Süresi 350
İhale Bedeli 2.282.000,00 TL
İnşaat Aşaması %30
Yüklenici Firma Murat Sungur
Kullanım Amacı İbadethane

600 kişi kapasiteli Hamdi Şanlıünal Cami Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesi 8670 ada 1 parseldeki 4318 m2 büyüklüğündeki arsaya projelendirilmiştir. Hamdi Şanlıünal Camii zemin ve bir mahfil katından oluşmaktadır. Cami 480 m2 lik bir taban alanına sahip olup zemin kat 305 m2, son cemaat 80 m2 ve mahfil katı 150 m2?dir. Camii bir adet 22.20 m uzunluğunda minareye sahiptir. Ana İbadet Alanı: 305 m²/338 kişi Son Cemaat Alanı: 80 m²/88 kişi Bayanlar Mahfili: 150 m²/166 kişi Engelli Bayan Mahfili:8 m²/8 kişi İmam Odası: 15 m² Cami Kapasite: 600 kişi Bayan Şadırvan: 23 m² Bay Şadırvan: 32 m² Toplam İnşaat Alanı: 613 m²
Dr. Mustafa PALANCIOĞLU
Belediye Başkanı