Başkan Yardımcısı

Mehmet KARAKÖSE

Dr. Mustafa PALANCIOĞLU
Belediye Başkanı