Mart Ayı Olağanüstü Meclis Karar Özetleri
Mayıs Ayı Meclis Karar Özetleri
Mart Ayı Meclis Kararları
2020 Yılı Şubat Ayı Meclis Kararlar Özetleri
2020 Yılı Ocak Ayı Meclis Karar Özetleri
Aralık Ayı Meclis Karar Özetleri
Kasım Ayı Meclis Karar Özetleri
Ekim Ayı 2. Birleşim Meclis Karar Özetleri
Ekim Ayı Meclis Karar Özetleri
Eylül Ayı Meclis Karar Özetleri
Nisan Ayı Meclis Karar Özetleri
Mayıs Ayı Meclis Karar Özetleri
Haziran Ayı Meclis Karar Özetleri
Temmuz Ayı Meclis Karar Özetleri
Ağustos Ayı Meclis Karar Özetleri
Dr. Mustafa PALANCIOĞLU
Belediye Başkanı