Başkan Yardımcısı

Dr. Yakup YÜKSEL

Dr. Mustafa PALANCIOĞLU
Belediye Başkanı